Reklamační protokol

Prodejce: Jiří Štolpa , Rudíkov 145, 675 05 Rudíkov, IČ:67068413

REKLAMAČNÍ LIST

SPOTŘEBITEL:

Jméno a příjmení:

Adresa:

 

 

Telefon:

 

Email:

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:ČÍSLO FAKTURY/PARAGONU:


DATUM KOUPĚ:

 

 

PODROBNÝ POPIS ZÁVADY:

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE NAVRHOVANÝ SPOTŘEBITELEM:

 

 

 

DATUM UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

 

PODPIS SPOTŘEBITELE:

VYPLŇÍ PRODEJCE:

Způsob vyřešení reklamace:

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                              Podpis prodejce:

 

© 2011 TWINSPORT s.r.o. Třebíč, vytvořil

AtlanticAtlantic.cz