Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Prodávající:

Jiří Štolpa, Twinsport

IČ 67068413

 

V ………………… dne ………

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Dobrý den,

dne..........…………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.twinsport.cz uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………………………………………………...

 Zboží jsem převzal dne ………… od pracovníka dopravní společnosti GLS. Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

 

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

 

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ………………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………................................ nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

S pozdravem

 

..............................................................

(podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu